Eindhovense Oratorium Vereniging

maandag, januari 24, 2022

Een duik in het verledenDe geschiedenis van de Eindhovense Oratorium Vereniging gaat terug naar de Tweede Wereld-oorlog. De leden van de koren 'Hosanna' en 'De Lofstem', die beiden al vóór WOII bestonden, besloten in 1941 hun activiteiten te stoppen omdat ze lid moesten worden van de gehate cultuurkamer. Na de oorlog, op 1 april 1947 zijn deze twee koren samengegaan in een nieuw oratoriumkoor, de 'Eindhovense Christelijke Oratorium Vereniging'.
In die tijd bezat ieder zichzelf respecterend koor een vaandel. Zo ook de ECOV. Het vaandel is bewaard gebleven en is in 1996 geschonken aan het Eindhovense museum Kempenland.
In 1951 werd Harm de Vries de nieuwe dirigent van het koor. Zo ontstond er een tweede fusie omdat de leden van zijn koor zich aansloten bij de ECOV.

Harm de Vries leidde ook oratoriumkoren in Geleen en Weert en studeerde met alle koren dezelfde werken in. De werken werden ook nog eens gezamenlijk uitgevoerd. Dit had tot gevolg dat de koorleden driemaal eenzelfde werk konden uitvoeren. Tot 1990 is de samenwerking met de oratoriumvereniging (later Toonkunst-koor) uit Geleen blijven bestaan.
Harm de Vries is tot en met 1980 dirigent geweest van de ECOV. Daarna nam Ger Vos de dirigeer-stok over. Ger Vos nam in 1990 afscheid en werd toen opgevolgd door onze huidige dirigent Geert Broeksteeg.
Bijna 44 jaar na haar oprichting werd de naam van de vereniging gewijzigd in 'Eindhovense Oratorium Vereniging'. In 2007 heeft de EOV haar 60-jarig bestaan gevierd.

Besloten deel website

Uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.